Algemene Ledenvergadering

vergaderen

De algemene ledenvergadering of ALV is de algemene vergadering van een vereniging. Alle leden van de betreffende vereniging zijn welkom en hebben stemrecht op de ALV. De ALV wordt minimaal eens per jaar gehouden, meestal in juni.

Laatste notulen

Statuten

De statuten zijn een soort handboek van de vereniging. De belangrijkste spelregels voor het reilen en zeilen binnen de organisatie zijn er in vastgelegd en dienen te worden nageleefd.

Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement is een verzameling van regels bij verenigingen. Deze regels ondersteunen doorgaans de statuten. In tegenstelling tot de statuten is er echter geen gang naar de notaris nodig voor het wijzigen van het huishoudelijk reglement.

Inschrijfformulier

Als u rechts klikt, vindt u een inschrijfformulier. U(w kind) krijgt dit formulier bij de tweede proefles van de train(st)er, maar u kunt het ook zelf uitprinten. Nadat u het heeft ingevuld kunt u het aan de train(st)er geven, die vult de verdere gegevens in voordat het naar de ledenadministratie gaat. Dit regelt de train(st)er verder. Inschrijven kan alleen in papiervorm.

Opzeggen

Opzeggen kan tweemaal per jaar; per 1 januari en per 1 juli met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren aan G.V. de Zeesterren, Postbus 202, 3890AE Zeewolde of per email aan leden@zeesterren.nl. Via email is de opzegging alleen geldig na ontvangstbevestiging van de ledenadministratie.