Algemene Ledenvergadering

vergaderen

De algemene ledenvergadering of ALV is de algemene vergadering van een vereniging. Alle leden van de betreffende vereniging zijn welkom en hebben stemrecht op de ALV. De ALV wordt minimaal eens per jaar gehouden, meestal in juni.

Laatste notulen

Statuten

De statuten zijn een soort handboek van de vereniging. De belangrijkste spelregels voor het reilen en zeilen binnen de organisatie zijn er in vastgelegd en dienen te worden nageleefd.

Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement is een verzameling van regels bij verenigingen. Deze regels ondersteunen doorgaans de statuten. In tegenstelling tot de statuten is er echter geen gang naar de notaris nodig voor het wijzigen van het huishoudelijk reglement.

Opzeggen

Opzeggen kan tweemaal per jaar; per 1 januari en per 1 juli met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren aan G.V. de Zeesterren, Postbus 202, 3890AE Zeewolde of per email aan leden@zeesterren.nl. Via email is de opzegging alleen geldig na ontvangstbevestiging van de ledenadministratie.