Ledenadministratie

Notuleren_2Ledenadministratie Zeesterren, Postbus 202, 3890 AE  Zeewolde, leden@zeesterren.nl

Aanmelden

De eerste 2 lessen zijn proeflessen, deze zijn gratis. Indien u of uw kind lid wil worden kunt u het inschrijfformulier online invullen. Dit formulier is te vinden in het menu onder de tab ‘vereniging’.

Wachtlijst

Als u (uw kind) lid wil worden van een van onze lessen en deze groep is vol, (wij kunnen de groepen niet onbeperkt laten groeien) kan u of uw kind op een wachtlijst worden geplaatst. Deze lijst wordt door de train(st)ers bijgehouden en u wordt gebeld of gemaild als er plaats is. Dit geldt voor alle groepen.

Als uw kind lid wil worden van de recreatieturngroep en op de wachtlijst komt, adviseren wij u om uw kind dan alvast (indien er plaats is) in een gewone gymgroep te laten meedoen. Turnen is een vorm van gymnastiek die wat specifieker is gericht op de echte “turntoestellen”. In de gymlessen worden de basisvormen aangeleerd en het is handig als uw kind dat al kan. In de turngroep wordt er min of meer van uitgegaan dat deze basisonderdelen beheerst worden.

Selectiegroep turnen

Wij hebben binnen onze vereniging ook selectiegroepen, deze turn(st)ers doen mee aan wedstrijden. Hiervan kan uw kind slechts lid worden, nadat het eerst aan de gewone lessen deelneemt. De desbetreffende train(st)ers bepalen of een kind eventueel geschikt is voor deze selectiegroepen. Zij zullen u dan als ouders benaderen en informeren, waarna eventueel een proefperiode volgt.

Afmelden

Afmelden kan tweemaal per jaar; per 1 januari en per 1 juli met een opzegtermijn van 1 maand. Dus voor 1 december en voor 1 juni. Dit kan alleen schriftelijk door een brief te sturen aan Gymnastiekvereniging De Zeesterren, Postbus 202, 3890 AE Zeewolde. T.a.v. de ledenadministratie. Of een mail aan leden@zeesterren.nl. De afmelding is geldig na bevestiging van opzegging.